057.3755.123

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

  Thông tin về đề thi  
Đề thi môn Văn - THPT năm 2009
Cập nhật lúc 00.15.19 ngày 19.06.2009
Xem đề thi   Xem đáp án

Tải từ liên kết


Các đề thi khác khác
Đề thi môn Tiếng Anh- THPT năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Địa Lý- THPT năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Địa Lý- THPT năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Sinh Học- GDTX năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Sinh Học- THPT năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Hóa Học - GDTX năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Vật Lý- GDTX năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Vật Lý- THPT năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Toán- GDTX năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Toán- GDTX năm 2009    [19.06.2009]
 
Đề thi môn Toán- THPT năm 2009    [19.06.2009]
 
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Hệ 3 năm - Môn Tiếng Pháp    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Tiếng Pháp- Hệ 7 năm    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Lịch Sử-KPB    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Toán-KPB    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Ngữ Văn    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Tiếng Pháp- Hệ 7 năm    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Tiếng Pháp- Hệ 7 năm    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp BT THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Địa Lý    [30.11.2008]
 
Tốt nghiệp BT THPT Năm 2008 - Lần 1 - Môn Lịch Sử    [30.11.2008]
 
.................  
     
 
 

   Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   An Ninh Tây - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   057.3755.123
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.vothisau@phuyen.edu.vn