Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu - Tuy An - Phú Yên
 
057.3755.123

Chào mừng quý khách đến với trang thông tin Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu

 Địa - NT
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Hành Chính
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Hóa - Sinh
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Lý - KT
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Sử - GDCD
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Thể Dục - GDQP
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tiếng Anh
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Toán Tin
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Văn
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 [ 16.03.2017 ]
2 Kế hoạch năm học 2011-2012 [ 10.11.2011 ] Toán
 
Trang   1
 
 
 

   Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   An Ninh Tây - Tuy An - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   057.3755.123
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.vothisau@phuyen.edu.vn